Privātuma politika

Šeit izklāstītā privātuma politika kopā ar interneta veikala lietošanas noteikumiem nosaka tos principus kā SIA Enjoy the Game, juridiskā adrese: Jelgava, Sprīdīšu iela 13, LV-3001., reģ.nr. 43603065822 ("mēs", "mūs", "mums") jārīkojas ar jebkuriem personīgajiem datiem, kurus mēs saņemam no Jums, mūsu internet veikala lietošanas laikā ("interneta vaikals").

Mēs respektējam katras personas, kura apmeklē mūsu vietni, tiesības uz privātumu. Mūsu privātuma politika attiecībā uz lietotāju personīgās informācijas uzglabāšanu un lietošanu ir minēta zemāk.

Mēs uzglabājam un lietojam personīgo informāciju, lai paveiktu sekojošo:Administrētu vai kā citādi izpildītu mūsu saistības attiecībā pret savu klientu, kā piemēram, pasūtījumu apstrāde un izpilde, piegādes organizēšana.

Spētu paredzēt un atrisināt problēmas klientam sniegtā pakalpojuma ietvaros.

Lai veiktu mārketinga pētījumus uzņēmuma iekšienē ar mērķi uzlabot pakalpojumu, lai uzglabātu klientu pasūtījumu vēsturi un, lai sniegtu klientiem informāciju par pakalpojuma saņemšanu.

Lai veidotu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai par tiem informētu klientus.

Lai mēs varētu veikt augstākminētos uzdevumus, mums ir nepieciešams uzglabāt un apstrādāt personīgo informāciju par klientu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar klienta vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi, informāciju par vietnes apmeklējumiem, kā arī norēķinu informāciju tik tālu, cik tas attiecas uz pasūtījuma izpildi). Šo informāciju mēs lūgsim Jūs norādīt profila izveides un reģistrācijas laikā, vai arī kādā vēlākā brīdī, kā piemēram, pie pasūtījuma pabeigšanas.

Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, dažkārt mums var nākties nodot jūsu personīgo informāciju trešajai pusei. Līzinga pakalpojumu sniegšanai – vārds, uzvārds, personas kods, pases dati, telefona nr., e-pasts, dzīvesvietas adrese, darba devējs, ieņemamais amats, ienākumi, kredītsaistības. Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.

Mēs neatklāsim jebkādu personīgu identificējamu informāciju bez klienta piekrišanas, izņemot šādus gadījumus :

Mums ir pienākums pakļauties likuma normām (piemēram, ja ir saņemts tiesas rīkojums vai arī, ja rodas situācija, kad ir jānovērš noziedzīgus vai krāpnieciskus nolūkus). Piekrītot mūsu lietošanas noteikumiem, Jūs piekrītat, ka šīs normas izpildei, Jūsu atļauja par personīgo datu nodošanu tiesībsargājošām instancēm, ir jau saņemta.